จิต มโน วิญญาณ(๓)

ลักษณะเฉพาะของจิต มโน วิญญาณ

ลักษณะโดยทั่วไปของจิตได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปนี้จักกล่าวถึงเฉพาะลักษณะจิตของปถุชน ซึ่งลักษณะเฉพาะที่พอสรุปได้ดังนี้

๑.ดิ้นรน(ผนฺทนํ) หมายความว่า ดิ้นรนออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบตามทวารต่างๆท่านเปรียบเหมือนปลาที่ถูกเหวี่ยงขึ้นบกซึ่งมีแต่จะดิ้นลงน้ำท่าเดียว

๒.กวัดแก่วง(จปลํ) หมายความว่า ขาดความมั่นคง แม้บางคราวจะมองดูสงบนิ่ง แต่เมื่อมีอารมณ์มากระทบเข้าก็อดที่จะหวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นไม่ได้

๓.รักษาไว้ได้ยาก(ทุรกฺขํ) หมายความว่า การที่จะรักษาจิตให้มั่นคงคิดอยู่แต่สิ่งที่ดีตลอดเวลานั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฏิจจสมุปบาท(๑)

กระบวนธรรมเพื่อความเข้าใจชีวิต

เกิด-ดำรงอยู่-ตาย-และสืบต่อได้อย่างไร

ความเป็นมา

ปฏิจสมุปบาท เป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นกระบวนธรรมที่สอนให้เข้าใจชีวิตว่า เกิดดำรงอยู่ ตาย และสืบต่อได้อย่างไร การเข้าใจในลักษณะดังกล่าวมานีเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินชีวิต

อ่านเพิ่มเติม...
 
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ผศ. ร.ท. ดร.บรรจบ บรรณรุจ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

บทนำ

แม้ในรัฐธรรมนูญจะไม่ระบุว่า ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ในความเป็นจริง เมื่อดูภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คนก็คงไม่ผิดที่จะกล่าวว่า ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ (state religion) เพราะพระพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนที่ปัจจุบันเรียกว่า ประเทศไทย มาช้านาน

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL