เกี่ยวกับบ้านบรรณรุจิ
ปฎิจจสมุปบาทพิเศษ --๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20:36 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง ปฎิจจสมุปบาท ให้กับนิสิตปริญญาเอก คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


 

"บ้านบรรณรุจิ" เดิมเป็นบ้านชั้นเดียว ต่อมาได้มีการรื้อหลังเก่าและสร้างใหม่เป็นอาคาร ๔ ชั้น เพื่อใช้ส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ ๙ เปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อ วิริยังค์ สรินฺธโร) ผู้เป็นศิษย์เอกรูปหนึ่งของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต การนี้สืบเนื่องมาจากการที่คุณนันทนา บรรณรุจิ ได้เข้าฝึกสามาธิตามหลักสูตรครูสมาธิรุ่น ๑ เมื่อปี ๒๕๔๐ แล้วเห็นประโยชน์ของสมาธิ จึงเกิดศรัทธาตั้งปฎิธานไว้ว่าโอกาสหน้าถ้ามีความพร้อมจะช่วยขยายงานของพระเดชพระคุณของหลวงพ่อ คุณนันทนาได้ปรารภกับ ดร.บรรจบ บรรณรุจิตลอดเวลา กอปรกับ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ เองมีความคิดที่จะสอนพระไตรปิฎกและภาษาบาลีมาแต่เดิม ทั้งสองจึงเห็นพ้องต้องกัน แล้วดำเนินรื้อบ้านแล้วสร้างใหม่เมื่อปี ๒๕๔๘ ระหว่างนั้นเกิดอุปสรรคเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้าง แต่ทั้งสองก็ไม่ย่อท้อ กอปรกับมีท่านที่เคารพนับถือและญาติมิตรมาคอยเกื้อกลูให้กำลังใจกระทั้งสามารถผ่านพ้นวิกิฤตไปได้จนสามารถสร้างบ้านให้เป็นที่ตั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ๙ ได้สำเร็จ
สถาบันพลังจิตตานุภาพ ๙ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ โดยพระเดชพระคุณพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้เมตตามาเป็นประธานท่ามกลางผู้มีเกียรติจำนวนมากที่มาร่วมแสดงความยินดี และดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิพร้อมสถาบันใหญ่ (สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล) ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ นักศึกษาครูสมาธิรุ่น ๑ ของเรา (รุ่น ๒๑ ของสถาบันใหญ่) มีทั้งหมด ๕๐ ท่านมาจากหลายสาขาอาชีพ การเรียนการสอนดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยจนจบหลักสูตร และขณะนี้กำลังจะเปิดหลักสูตรรุ่นต่อไป คือรุ่นที่ ๒๖

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ประธานก่อตั้งสถาบันจิตตานุภาพ (เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล)
ทำพิธีเปิด สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๙
ณ.บ้านบรรณรุจิ
ในวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐

"Get the Flash Player" "to see this gallery."