กิจกรรมบ้านบรรณรุจิ
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอบรมชินสาสมาธิ

วันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้ารับการอบรมชินสาสมาธิกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ ๙ บ้านบรรณรุจิ ซึ่งหลักสูตรชินสาสมาธิ เป็นการทำสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินสมาธิเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่จะอำนวยให้ เมื่อต้องการเพิ่มสมาธิของตนตามเวลาที่เหมาะสม และมีการทำสมาธิตามอัธยาศัย เช่น นั่งสมาธิด้วยตนเอง ที่ได้ฝึกมาแล้ว เช้า กลางวัน เย็น กลางคืน เพราะเมื่อทำสมาธิทุกครั้งจะเป็นการเพิ่มพลังจิต แม้ว่าจะทำมากน้อยก็คื่อสมาธิ เป็นการสะสมด้วยความอุตสาหะวิริยะไม่จำกัดเวลา เพราะสมาธิเป็นอกาลิโกไม่เลือกกาลเวลา ซึ่งผลออกมาจะทำให้เกิดความสุขสงบ

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ ๒๕

พิธีปฐมนิเทศ
นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ ๒๕ พลญาณ
ณ. สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
เวลา ๑๓.๐๐ น.  ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒

 

 

นักศึกษาครูสมาธิ จาก สถาบันพลังจิตตานุภาพ ๙ บ้านบรรณรุจิ รุ่น ๒๑-๒๔ จำนวน ๖๕ คน ร่วมในพิธี เจริญเมตตาฌาน ครั้งที่ ๓ ณ วัดธรรมมงคล เพื่อสร้างสันติสุขแก่ทุกคน ครบรอบ ๑๒ ปี สถาบันพลังจิตตานุภาพ  และในการนี้ได้เตรียม ซาลาเปาทอดน้ำ และ แซนวิช จ่ายแจกให้กับผู้มาร่วมงานในบริเวณโรงทาน ด้วย